Voor uw cursus: Word, Excel, Powerpoint, Illustrator, Photoshop en Indesign
Voor uw training: Word, Excel, Powerpoint, Illustrator, Photoshop en Indesign


Doel
De cursist kan op gestructureerde wijze pagina's opzetten en van een lay-out voorzien met behulp van Indesign, gebruikmakend van typogrammen (stijlen) en basispagina's. Verder kan hij afdrukken, aanleveren aan een servicebureau en pdf-bestanden genereren.

Voorkennis
Algemene Windows/Macintosh ervaring

Vervolgtraining
Maatwerk

Duur
2 dagen


Onderwerpen
Nieuw document opzetten
Tekst- en illustratiekaders
Tekst importeren
Tekstketens
Illustraties importeren
Tekst- en alineaopmaak
Tekstomloop
Kaders manipuleren
Typogrammen
Basispagina's
Bibliotheek
Voorkeuren
Afdrukken
Kleurgebruik
Document aanleveren
PDF bestanden genereren