Voor uw cursus: Word, Excel, Powerpoint, Illustrator, Photoshop en Indesign
Voor uw training: Word, Excel, Powerpoint, Illustrator, Photoshop en Indesign


Intake gesprekken

Vooraf wordt met de opdrachtgever overlegd over de te behalen doelen en wordt de cursusinhoud aan het huidige en het te bereiken niveau aangepast.

Als hulpmiddel krijgt u van ons een inventarisatieformulier. Na invulling hiervan zijn wij in staat om daarmee:
de inhoud van de training te bepalen
cursisten in groepen in te delen.

Ook bestaat de mogelijkheid specifiek op uw organisatie toegesneden trainingen te ontwikkelen.